Studiereizen

Wij houden ervan ondernemers uit te dagen om verder te kijken. Dat geven we in letterlijke zin vorm door het organiseren van studie- en innovatiereizen waarbij we verwachten dat corona na een relatief rustig 2022 in 2023 deze reizen niet meer in de weg zullen staan. In 2023 organiseren we 2 reizen:

09 – 15 juni 2023: Silicon Valley

Ondernemen in Silicon Valley is ondernemen in uitroeptekens. Om iets op te steken van deze bijzondere ondernemersgeest gaan we in juni 2023 samen met andere vooruitstrevende ondernemers naar de Amerikaanse westkust. Door het gesprek aan te gaan van ondernemer tot ondernemer ervaren we zelf hoe in de Bay Area tegen ondernemerschap en de toekomst van technologie worden aangekeken.

22 – 28 oktober 2023: China

De Chinese economie is de tweede van de wereld en moet alleen de Amerikaanse economie voor zich dulden. Hoewel de groeicijfers nog steeds indrukwekkend zijn, neemt het tempo van de groei wat af. De Chinese overheid ziet in dat voor duurzame economische groei het ondernemerschap en creativiteit gestimuleerd moeten worden. Het land probeert zijn economie te hervormen en het op investeringen en export gebaseerde groeimodel te herijken. De bedoeling is een meer op consumptie en diensten gebaseerde economie te creëren. Met deze transitie moet het succes van Silicon Valley in China worden gereproduceerd, het liefst zo snel mogelijk. Tijdens onze reis naar China zullen we ons verder verdiepen in zowel het nieuwe als het oude China en nemen we, naast de bezoeken aan innovatieve nieuwe bedrijven, ook de tijd om de Chinese cultuur te ontdekken.

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op voor meer informatie over het programma, de deelnemers en de inschrijfprocedure.